Interfejs


Mapa przygody

 • Jeśli rozdzielczość w pionie jest większa lub równa 664 pikselom, interfejs na mapie przygody zostaje poszerzony o dodatkowe 5 przycisków menu, 2 pola na zamki oraz wszystkich 8 bohaterów na odpowiednich listach.
 • Wciśnięcie środkowego przycisku myszy lub klawisza F5, otworzy podręczne minimenu z opcjami: targowisko, gildia złodziei, szybka walka, tryb nocny, siatka na mapie, odtworzenie swojej tury.
 • Kliknięcie na portret bohatera przy wciśniętym klawiszu Alt przesuwa go na początek listy.
 • Możliwość Szybkiego Zarządzania Armią w prawym dolnym rogu (panel informacyjny).
 • Możliwość korzystania z rolki w myszce do przeglądania listy zamków.
 • Najechanie kursorem na ikonę bohatera pokazuje na pasku informacyjnym ilość punktów ruchu.
 • Możliwość wyłączenia wyskakujących okien informacyjnych z potwierdzeniem. W takim wypadku informacje te, skrócone do absolutnego minimum, zostają wyświetlone w prawym dolnym rogu ekranu.
  Temu efektowi podlegają m.in.: kopalnie, wiatraki, młyny, zasoby, obiekty zwiększające statystyki, artefakty, nekromancja, lokacje zmieniające morale/szczęście, magiczne studnie, obiekty zwiększające ruch itp...
 • Czasomierz tury (jeżeli ustawiony został limit czasowy) jest widoczny niezależnie od okna, które obecnie się wyświetla na ekranie.
 • Menu czaru "Miejski portal" zostało zmodyfikowane: widoczne są ikony poszczególnych miast, lista została posortowana według listy zamków na ekranie głównym, zamki sojusznika zajmują ostatnie miejsca, zamki w których przebywa jakiś bohater są teraz oznaczone innym kolorem.

Ekran wymiany

 • Możliwość Szybkiego Zarządzania Armią.
 • Dodatkowe 14 przycisków pozwalających przemieścić oddziały.
  Alt + kliknięcie - Przenieś całą armię oprócz jednego stworzenia. Ctrl + kliknięcie - Przenieś jedno stworzenie na wolne miejsce. Shift + kliknięcie - Dodaj jedno stworzenie do innego oddziału tego samego typu.
 • Dodatkowe 2 przyciski pozwalające przetransferować całą armię.
 • Dodatkowy przycisk zamieniający armie miejscami (Skrót klawiszowy F10)
 • Dodatkowe 2 przyciski służących przenoszeniu artefaktów.
  Ctrl + kliknięcie - Przenieś wyłącznie założone artefakty.
  Shift + kliknięcie - Przenieś wyłącznie artefakty z sakwy.
 • Dodatkowe 2 przyciski pozwalające zamykające okno i automatycznie wybierające bohatera po lewej / po prawej.
 • Dodatkowe 2 przyciski pokazujące wszystkie artefakty z sakwy bohatera.
 • Możliwość korzystania z rolki w myszce do przesuwania artefaktów w sakwie.
 • Szybkie Zarządzanie Artefaktami:
  Ctrl + kliknięcie - Przenieś artefakt do drugiego bohatera i od razu go załóż.
  Shift + kliknięcie - Przenieś artefakt do sakwy drugiego bohatera.
  Alt + kliknięcie - Przenieś artefakt do sakwy obecnego bohatera (i na odwrót).

Walka

 • Jeśli rozdzielczość w pionie jest większa lub równa 664 pikselom, oprócz standardowego paska informacji o bitwie dodany został jeszcze jeden pasek wyświetlający podpowiedzi.
 • Cień kursora będzie teraz pokazywał jak ustawi się atakująca jednostka (bardzo przydatne podczas tury stworzeń zajmujących 2 pola).
 • Najechanie kursorem na jednostkę przeciwnika i wciśnięcie (i przytrzymanie) klawisza Shift wyświetli zasięg ruchu tej jednostki z uwzględnieniem pozycji innych oddziałów. Klawisz Ctrl wyświetli zasięg ruchu bez uwzględnienia pozycji innych oddziałów.
 • Podczas fazy taktycznej można wybierać jednostkę, którą chcemy przemieścić. Aby to zrobić wystarczy na nią kliknąć lewym przyciskiem myszy.
 • Wciśnięcie Q automatycznie kończy bitwę (tak jak autowalka bez zaklęć z pominięciem animacji). Gra zapyta o potwierdzenie tego wyboru.
 • Można wczytywać zapisane gry wciskając klawisz L.
 • Opcje bitwy zostały rozbudowane o dodatkowe przyciski wczytywania, restartu mapy i menu głównego.
 • Księga magii została powiększona, teraz wyświetla się podwójna liczba zaklęć na jednym ekranie.

Miasto

 • Możliwość Szybkiego Zarządzania Armią.
 • Dodano skrót klawiszowy dla targowiska (jeżeli wybudowane) - B.
 • Dodano skrót klawiszowy dla gildii złodziei (jeżeli tawerna jest wybudowana) - G.
 • F10 - Wymiana całej armii.
 • Spacja - Zamiana bohaterów miejscami lub przeniesienie bohatera do garnizonu (i na odwrót).
 • Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na ikonie fortyfikacji (wioska/fort/cytadela/zamek) wywołuje okno szybkiej rekrutacji wszystkich dostępnych stworzeń.
  Kliknięcie przy wciśniętym Ctrl - Wykupienie jednostek bez potwierdzenia.
  Kliknięcie przy wciśniętym Alt - Wykupienie nieulepszonych jednostek bez potwierdzenia.
 • Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na ikonie stwora w lewym dolnym rogu ekranu wywołuje okno szybkiej rekrutacji.
  Kliknięcie przy wciśniętym Ctrl - Wykupienie jednostek bez potwierdzenia.
  Kliknięcie przy wciśniętym Alt - Wykupienie nieulepszonych jednostek bez potwierdzenia.
 • Liczby odpowiadające przyrostowi stworzeń w lewym dolnym rogu zostały zastąpione liczbą dostępnych do zrekrutowania stworzeń.
 • W tawernach zaistniała możliwość zapraszania bohaterów. Opcja ta jest dostępna tylko w grze jednoosobowej. Zaproszony bohater pojawia się w po wynajęciu jednego z obecnych w karczmie herosów.

Menu gry

 • Wciśnięcie środkowego przycisku myszy lub klawisza F10 wywołuje okno ustawień systemowych.
 • Okno wyboru scenariuszy wykrywa teraz podfoldery.
 • Przy generowaniu losowej mapy okno informacji o bohaterze zostaje rozszerzone.
 • Dodano możliwość wyboru szablonów map losowych.
 • Dodano możliwość ustawiania sojuszy na mapach losowych.
 • Dodano możliwość wyboru dróg, jakie pojawią się na mapie (i czy w ogóle jakieś mają się pojawić).
 • Wszystkie ostatnio ustawione opcje losowych map są zapamiętywane i odtwarzane przy rozpoczynaniu nowej rozgrywki.

Różne

 • Możliwość korzystania z rolki w myszce do przeglądania wszelkich list.
 • Istnieje możliwość kopiowania tekstów używając standardowych skrótów klawiszowych.
 • Podczas awansowania na wyższy poziom, można dwa razy kliknąć w daną umiejętność aby zatwierdzić wybór.
 • Przy wizycie w wolnostojących siedliskach na mapie przygody nie pojawia się już okno z zapytaniem o rekrutację (pomijając jednostki 1. poziomu).

Szybkie Zarządzanie Armią

Poniższych skrótów klawiszowych można używać na ekranach mapy przygody, miast, wymiany między bohaterami, informacji o bohaterze i w garnizonach:

 • Shift + kliknięcie - "Inteligentne" dzielenie armii, tj. z pominięciem jednego stworzenia, która musi zostać w armii każdego bohatera. Umożliwia także dzielenie oddziału na wiele mniejszych, równych. Oryginalna mechanika działania tego skrótu pozostaje w grze - wystarczy najpierw kliknąć, a potem wcisnąć shift.
 • Alt + kliknięcie - Zbiera mniejsze oddziały danego stworzenia w jeden.
 • Alt + Shift + kliknięcie - Dymisjonowanie stworzeń po uprzednim potwierdzeniu.
 • Ctrl + kliknięcie - Wydziela jedną jednostkę z oddziału.
 • Ctrl + Shift + kliknięcie - Zapełnia wszystkie wolne miejsca jedną jednostką z danego oddziału.
 • Ctrl + Alt + kliknięcie - Na ekranach miast lub wymiany przenosi cały wybrany oddział do drugiego bohatera/garnizonu. W wolnostojących garnizonach na mapie przygód przeniesie wszystkie oddziały, jeżeli klikniemy na portret bohatera lub flagę.
 • Ctrl + Alt + Shift + kliknięcie - Przenosi całą armię do bohatera. Jeśli wymieniamy oddziały między dwoma herosami, pojedyncza jednostka klikniętego oddziału pozostanie na miejscu.

Kostiumy

Można teraz tworzyć gotowe zestawy ubiorów dla bohaterów i zwyczajnie zmieniać je wciskając odpowiednie klawisze na klawiaturze.

 • 1, 2, 3 ..., 9 + Ctrl - Użyte podczas otwartego ekranu bohatera zapisuje dany zestaw pod wybranym numerem. Zapisanie zostanie potwierdzone dźwiękiem "kliknięcia" znanego z gry.
 • 1, 2, 3 ..., 9 - Użyte podczas otwartego ekranu bohatera lub na mapie przygody ustawi zapisany wcześniej zestaw.
 • Jeśli zmienimy coś w ubiorze naszego bohatera, ostatnia konfiguracja artefaktów zostaje zapisana pod cyfrą 0. Wciśnięcie tego przycisku cofa dokonaną zmianę.
 • 1, 2, 3 ..., 9 + Shift - Ten skrót klawiszowy nadpisuje (łączy), zestawy ubiorów tam gdzie to możliwe.

Kostiumy są zapisywane dla gracza, a nie dla danego bohatera. Wciśnięcie danej cyfry zmienia artefakty tylko u wyznaczonego herosa. Zmiana na poszczególne zestawy ubiorów powoduje przeniesienie artefaktów do sakwy bohatera oraz przeniesienie z sakwy na poszczególne miejsca. Brak jakiegoś przedmiotu nie wpływa na ekwipowanie pozostałych artefaktów.